2021

 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

  Delårsperiod januari-juni 2021

 • Ökat antal aktier och röster i Creaspac

  Antalet aktier och röster i Creaspac AB (”Bolaget”) har ändrats till följd av den nyemission av aktier som genomfördes i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2021. Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster i Bolaget öka...

 • Handel i Creaspacs aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER...

 • Creaspac offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER...

 • Creaspac avser att noteras på Nasdaq Stockholm

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER...