Ökat antal aktier och röster i Creaspac

Antalet aktier och röster i Creaspac AB (”Bolaget”) har ändrats till följd av den nyemission av aktier som genomfördes i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2021. Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster i Bolaget ökat med 24 800 000, från 200 000 till 25 000 000 utestående aktier och röster i Bolaget.

Om Creaspac

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), som etablerats på initiativ av Creades. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom Creaspac, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller Nasdaq First North Growth Market.

Mer information finns tillgänglig på Creaspacs hemsida, www.creaspac.se.

Om Creades

Creades är ett svenskt noterat investeringsbolag som bildades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag. Creades noterades 2013 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, och var innan dess noterat på Nasdaq First North sedan 2012. Creades portfölj, mätt i termer av substansvärde, består till cirka 70–75 procent av noterade innehav och till cirka 25–30 procent av onoterade innehav. Creades största innehav är det noterade bolaget Avanza, och bland Creades onoterade innehav finns bolagen Apotea, Inet, Instabox, PriceRunner, Röhnisch, StickerApp och Tink. Creades substansvärde uppgick per den 31 maj 2021 till 10 341 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

John Hedberg, VD

+46 (0) 70 629 23 37

john.hedberg@creaspac.se

Denna information är sådan information som Creaspac AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 19.00 CET.

Ladda ner denna nyhet som PDF