Ledning

Ledningen i Creaspac består av John Hedberg, VD för Creades och som utsetts till VD på konsultbasis för Creaspac och Christina Hilmersson, CFO i Creades som utsetts till CFO på konsultbasis för Creaspac. Ledningen kommer i första hand säkerställa att Creaspac lever upp till samtliga regelverk för noterade bolag samt leda investeringsverksamheten med hjälp av Creades investeringsteam.

John Hedberg - CEO

John Hedberg f. 1972

VD sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. VD för Creades AB (publ). Tidigare befattningar inkluderar partner på NC Advisory, VD för Relacom AB, affärsutvecklings- och inköpschef på Bonnier Dagstidningar och managementkonsult på McKinsey & Co.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank, Avanza Bank Holding, Försäkringsbolaget Avanza Pension, Instabee och StickerApp.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:  Styrelseordförande i NOTE AB (publ) (2017-2018). Styrelseledamot i Lindab International AB (2017-2020), Acne Studios Holding AB (2017-2019), Stabelo (2020-2022), Avanza Fonder AB (2021-2022) och PriceRunner Group AB (2021-2022).

Innehav i Bolaget: 20 000 aktier (genom Kapitalförsäkring / Pensionslösning)

Christina Hilmersson - CFO

Christina Hilmersson f. 1961

CFO sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Stockholms universitet. CFO i Creades AB (publ) sedan 2012. Tidigare befattningar inkluderar auktoriserad revisor vid Ernst&Young i Stockholm och ekonomichef för Thermsol AB.

Innehav i Bolaget: 1 120 aktier (varav 1 000 genom Kapitalförsäkring / Pensionslösning)