Ledning

Ledningen i Creaspac består av John Hedberg, VD för Creades och som utsetts till VD på konsultbasis för Creaspac och Christina Hilmersson, CFO i Creades som utsetts till CFO på konsultbasis för Creaspac. Ledningen kommer i första hand säkerställa att Creaspac lever upp till samtliga regelverk för noterade bolag samt leda investeringsverksamheten med hjälp av Creades investeringsteam.

John Hedberg - CEO

John Hedberg f. 1972

VD sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. VD för Creades AB (publ). Tidigare befattningar inkluderar partner på NC Advisory, VD för Relacom AB, affärsutvecklings- och inköpschef på Bonnier Dagstidningar och managementkonsult på McKinsey & Co.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Instabox Holding AB, OPKLPRNT AB och StickerApp Holding AB. Styrelseledamot i Avanza Fonder AB, bolag inom StickerApp-koncernen, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Hayman AB, KGT Holding AB, LOTS Group AB, PriceRunner Group AB, Stabelo Group AB och SV16 Invest Svenska AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:  Styrelseordförande i NOTE AB (publ) (2017-2018), Ellos Invest Holding AB (2014-2016) och Ellos Invest AB (2014-2016). Styrelseledamot i Lindab International AB (2017-2020), Acne Studios Holding AB (2017-2019), ENC Holding AB (2015-2016), Cidron Full Service Holding AB (2014-2016), Cidron Full Service Top Holding AB (2014-2016), Ellos Group Holding AB (publ) (2013-2016), Quant AB (2014-2016), Saferoad AS (2012-2016) och SafeRoad Holding AB (2013-2016).

Innehav i Bolaget: 20 000 aktier (genom Kapitalförsäkring / Pensionslösning)

Christina Hilmersson - CFO

Christina Hilmersson f. 1961

CFO sedan 2021

Utbildning och professionell erfarenhet: Civilekonom från Stockholms universitet. CFO i Creades AB (publ) sedan 2012. Tidigare befattningar inkluderar auktoriserad revisor vid Ernst&Young i Stockholm och ekonomichef för Thermsol AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Darroy Förvaltning Aktiebolag och Hilmersson Holding AB.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Darroy Förvaltning Aktiebolag (2016-2019). Styrelseledamot i Creaspac AB (publ) (2021-2021) och Bostadsrättsföreningen Birger Jarlsgatan 100 (2017-2021).

Innehav i Bolaget: 1 120 aktier (varav 1 000 genom Kapitalförsäkring / Pensionslösning)