Kalendarium

Finansiell kalender 

Årsredovisning 2022 v.16
Årsstämma 2023 15 maj 2023
Delårsrapport januari - mars 2023 15 maj 2023
Delårsrapport januari - juni 2023 22 augusti 2023
Delårsrapport januari - september 2023 15 november 2023
Bokslutskommuniké 2023 14 februari 2024