Kalendarium

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari - mars 2024 21 maj 2024
Årsstämma 2024 21 maj 2024
Delårsrapport januari - juni 2024 15 augusti 2024