Kalendarium

Finansiell kalender 

Delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2021 24 augusti 2021
Delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2021 17 november 2021
Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2021 22 februari 2022
Årsstämma 2022 18 maj 2022