Kalendarium

Finansiell kalender 

Extra bolagsstämma  17 juli 2024
Delårsrapport januari - juni 2024 30 augusti 2024