Kalendarium

Finansiell kalender 

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 18 maj 2022
Årsstämma 2022 25 maj 2022
Delårsrapport 1 januari 30 juni 2022 23 augusti 2022
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022 15 november 2022