Integritetspolicy

Creaspac värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Genom denna Integritetspolicy vill Creaspac informera dig om hur personuppgifter behandlas av Creaspac.

Creaspac samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till Creaspac i samband med dina affärsmässiga kontakter med Creaspac. Personuppgifter kan även samlas in om du väljer att prenumerera på pressmeddelanden, nyhetsbrev eller annan information eller om du anmäler dig till seminarier och liknande evenemang. Personuppgifter kan samlas in från andra källor inom ramen för Creaspacs verksamhet från t ex allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Creaspac omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Creaspacs verksamhet, administrera avtal och upprätthålla kontakter med Creaspacs leverantörer och affärspartners. Personuppgifter kan även användas för att skicka ut pressmeddelanden, nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier eller liknande evenemang. Personuppgifterna behandlas av Creaspac med stöd av en intresseavvägning. Creaspac har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och Creaspac behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.

Creaspac kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till Creaspacs moderbolag Creades AB (publ), till företag som Creaspac gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till Creaspac. Om Creaspac har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Creaspac kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och de skyddsåtgärder som Creaspac använder.

Creaspac sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Creaspac behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du har några frågor angående Creaspacs behandling av personuppgifter kan du, i första hand, vända dig till Creaspac på telefon 08-412 011 00 eller på e-mail adress info@Creaspac.se Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.