Finansiella mål

Creaspac har som målsättning att inom 36 månader genomföra ett förvärv och att det förvärvade bolaget genom Creaspac blir noterat på Nasdaq Stockholm eller Nasdaq First North Growth Market. Målsättningen efter förvärvet är att kunna ge aktieägarna en riskjusterad avkastning om minst 7,5 procent per år och som även överstiger avkastningen på Nasdaq Stockholm (OMXSGI).