Valberedning

Nedan presenteras valberedning för Creaspac AB inför årsstämman 2024. Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creaspacs årstämma 2021:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Creades AB, Lannebo Fonder,  Prior Nilsson Fonder samt SEB Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, utsedd av Creades AB
  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Per-Olof Nilsson White, utsedd av Prior Nilsson Fonder 
  • Andreas Wollheim, utsedd av SEB Fonder

Valberedningens förslag 2024

Sven Hagströmer

Styrelseordförande