Valberedning

Nedan presenteras valberedning för Creaspac AB inför årsstämman 2023. Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor

Valberedningen har bildats enligt de principer som beslutades på Creaspacs årstämma 2022:

De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom som önskar utse en representant till valberedningen utgörs av Creades AB, Lannebo Fonder,  Prior Nilsson Fonder samt Swedbank Robur Fonder. Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av:

  • Sven Hagströmer, utsedd av Creades AB
  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Per-Olov Nilsson White, utsedd av Prior Nilsson Fonder 
  • Ian Raftell, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Valberedningens förslag 2023

Sven Hagströmer

Styrelseordförande