Aktieägare

Ägarbilden är uppdaterad per 2022-03-31.

Ägare Antal aktier Andel av aktier (%) Andel av röster (%)
Creades AB (publ) 3 750 000,00 15,00 15,00
Swedbank Robur Fonder AB 2 450 000,00 9,80 9,80
Lannebo Fonder AB 2 450 000,00 9,80 9,80
PriorNilsson Fonder 2 250 615,00 9,00 9,00
Avanza Pension 2 174 109,00 8,70 8,70
SEB Fonder 1 571 080,00 6,28 6,28
Ramsbury, Stefan Persson & Familj 1 200 000,00 4,80 4,80
RAM Rational Asset Management 500 000,00 2,00 2,00
Tredje AP-fonden 500 000,00 2,00 2,00
Alcur Fonder 451 400,00 1,81 1,81
Övriga 7 702 796,00 30,81 30,81
Totalt 25 000 000,00 100,00 100,00

Tabellen ovan anger de 10 största ägarna i Creaspac.