Aktieägare

Ägarbilden är uppdaterad per 2022-09-30.

Ägare Antal aktier Andel av aktier (%) Andel av röster (%)
Creades AB (publ) 4 830 000,00 19,30 19,30
Lannebo Fonder AB 2 404 180,00 9,60 9,60
PriorNilsson Fonder 2 267 520,00 9,10 9,10
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 040 159,00 8,20 8,20
Swedbank Robur Fonder AB 1 623 145,00 6,50 6,50
SEB Fonder 1 604 072,00 6,40 6,40
Ramsbury, Stefan Persson & Familj 1 200 000,00 4,80 4,80
Tredje AP-fonden 500 000,00 2,00 2,00
Nordnet pensionsförsäkringar 465 762,00 1,90 1,90
Alcur Fonder 461 642,00 1,80 1,80
Övriga 7 603 520,00 30,40 30,40
Totalt 25 000 000,00 100,00 100,00

Tabellen ovan anger de 10 största ägarna i Creaspac.