Aktieägare

Ägarbilden är uppdaterad per 2021-06-30.

Ägare Antal aktier Andel av aktier (%) Andel av röster (%)
Creades AB (publ) 3 750 000,00 15,00 15,00
Lannebo Fonder AB 2 450 000,00 9,80 9,80
Swedbank Robur Fonder AB 2 450 000,00 9,80 9,80
PriorNilsson Fonder 2 439 599,00 9,76 9,76
Avanza Pension 1 915 194,00 7,66 7,66
SEB Fonder 1 571 080,00 6,28 6,28
Stefan Persson & Familj 1 200 000,00 4,80 4,80
Alcur Fonder 624 976,00 2,50 2,50
Martin Gren (Grenspecialisten) 420 000,00 1,68 1,68
Tredje AP-fonden 350 000,00 1,40 1,40
Övriga 7 829 151,00 31,32 31,32
Totalt 25 000 000,00 100,00 100,00

Tabellen ovan anger de 10 största ägarna i Creaspac.