Aktieägare

Ägarbilden är uppdaterad per 2024-03-31.

Ägare Antal aktier Andel av aktier (%) Andel av röster (%)
Creades AB (publ) 4 830 000,00 19,32 19,32
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 877 668,00 11,51 11,51
PriorNilsson Fonder 1 848 965,00 7,40 7,40
SEB Fonder 1 620 241,00 6,48 6,48
Lannebo Fonder AB 1 298 000,00 5,19 5,19
Ramsbury, Stefan Persson & Familj 1 200 000,00 4,80 4,80
Nordnet pensionsförsäkringar 811 239,00 3,24 3,24
Atlanta fonder 565 000,00 2,26 2,26
Alcur fonder 558 740,00 2,23 2,23
SEB Life International Assurance 421 947,00 1,69 1,69
Övriga 8 968 200,00 35,88 35,88
Totalt 25 000 000,00 100,00 100,00

Tabellen ovan anger de 10 största ägarna i Creaspac.