Aktieägare

Ägarbilden är uppdaterad per 2022-06-30.

Ägare Antal aktier Andel av aktier (%) Andel av röster (%)
Creades AB (publ) 4 275 000,00 17,10 17,10
Swedbank Robur Fonder AB 2 450 000,00 9,80 9,80
Lannebo Fonder AB 2 450 000,00 9,80 9,80
PriorNilsson Fonder 2 262 508,00 9,05 9,05
Avanza Pension 2 174 109,00 8,70 8,70
SEB Fonder 1 574 072,00 6,30 6,30
Ramsbury, Stefan Persson & Familj 1 200 000,00 4,80 4,80
Tredje AP-fonden 500 000,00 2,00 2,00
Alcur Fonder 451 400,00 1,81 1,81
Dan Sten Olsson m. familj och stiftelse 428 000,00 1,71 1,71
Övriga 7 234 911,00 28,93 28,93
Totalt 25 000 000,00 100,00 100,00

Tabellen ovan anger de 10 största ägarna i Creaspac.