Organisation

Creaspacs organisation består av bolagets styrelse och ledningsgrupp. Ledningsgruppens tjänster tillhandahålls Creaspac enligt konsultavtal. Därutöver tillhandahåller Creades investeringsteam vissa tjänster till Creaspac. Strukturen bedöms vara kostnadseffektiv under tiden Creaspac letar efter ett målbolag att förvärva.

Styrelse

Styrelsen i Creaspac utgör Bolagets investeringskommitté. Vid sidan av att fatta beslut om förvärv kommer styrelsen att kontinuerligt följa upp och vara aktivt involverad i investeringsorganisationens arbete och resultat. Arbetet med att identifiera ett bolag att förvärva kommer att stödjas av ett omfattande industriellt nätverk och även av Crespacs styrelseledamöter, som sammantaget har omfattande erfarenhet från investeringsverksamhet. Styrelsen i Creaspac består av åtta ledamöter.

Läs mer om Styrelsen här.

Ledning

Ledningen i Creaspac består av John Hedberg, VD för Creades och som utsetts till VD på konsultbasis för Creaspac och Christina Hilmersson, CFO i Creades som utsetts till CFO på konsultbasis för Creaspac. Ledningen kommer i första hand säkerställa att Creaspac lever upp till samtliga regelverk för noterade bolag samt leda investeringsverksamheten med hjälp av Creades investeringsteam. Alla beslut om att rekommendera en investering till bolagstämman kommer att fattas av styrelsen. Efter ett förvärv är avsikten att målbolagets ledning kommer att ersätta nuvarande ledning, med eventuella kompletteringar.

Läs mer om Ledningen här.

Investeringsteam

Creaspacs sponsor, Creades, har ingått avtal med Creaspac enligt vilket Creades kommer att tillhandahålla sin investeringsorganisation för att assistera Creaspac med att identifiera, utvärdera och genomföra ett förvärv. Creades investeringsorganisation utgörs av erfarna, kompetenta personer varav merparten har varit anställda i Creades under flera år. De har lång erfarenhet från investeringsrådgivning och företagsfinansiering, och flertalet har styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag. Creades strävar efter att skapa värde genom att kreativt ompröva och utmana nuvarande strukturer och förändra industrier till det bättre. För att uppnå detta måste det vara möjligt att diskutera fritt och Creades är därför stolta över att vara en arbetsplats som präglas av respekt och hög integritet. Vidare är utveckling, ansvar och tydlighet viktiga kvaliteter som premieras inom företaget. Investeringsorganisationen är framåtsträvande, arbetar effektivt och analyserar på djupet hur de företag som utvärderas är positionerade, vilka styrkor och svagheter de har och hur de kan driva marknadsutvecklingen och bidra i ett större perspektiv.

Läs mer om Investeringsteamet här.